Bestuurder


Wij zijn Beveland Wonen. Beveland Wonen is een jonge organisatie, maar heeft een rijke geschiedenis vanuit haar rechtsvoorgangers in het werkgebied. We verhuren meer dan 11.000 betaalbare woningen in de Zeeuwse gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal. Als woningcorporatie maken wij graag het verschil. Een woning is namelijk meer dan een dak boven iemands hoofd. We zorgen voor comfort, duurzaamheid en een veilige leefomgeving. Dat bereiken we door sociaal te zijn én daadkrachtig. De organisatiecultuur heeft als leidend principe presteren met plezier. Zowel in werkgeverschap als in werknemerschap.

De huidige bestuurder van Beveland Wonen gaat in september 2023 met pensioen. Daarom is de Raad van Commissarissen op zoek naar een fulltime

Verbindend en inspirerend Bestuurder

Je bent een toegankelijk bestuurder met gevoel voor de leefwereld van huurders. Een maatschappelijk ondernemer die midden in de samenleving staat. Iemand die de complexiteit van vraagstukken doorziet en kan functioneren in strategische samenwerkingsverbanden om maatschappelijke vraagstukken op het terrein van wonen aan te pakken. Een bestuurder die daarbij altijd de verbinding zoekt met huurders en de huurdersvereniging. In de organisatie ben je zichtbaar als inspirerend leider die richting geeft en vertrouwen uitstraalt zowel op inhoud als op gedrag. Een verbinder met empathisch vermogen die dichtbij mensen staat. Ruimte biedt aan het management en de medewerkers, een appel doet op hun verantwoordelijkheid en daarmee het leervermogen en de effectiviteit van de organisatie bevordert. Dagelijks word je binnen Beveland Wonen omringd door kennis, kunde en dynamiek. Deze inspirerende en intrinsiek aantrekkelijke omgeving vraagt om een bestuurder die koers kan houden en met de organisatie inspeelt op de volkshuisvestelijke vraagstukken van deze tijd. Bij de invulling van het maatschappelijk ondernemerschap is de strategische koers richtinggevend en wordt rekening gehouden met de financiële kaders en de regels van good governance. Klik HIER voor de volledige profielschets.

Herken jij jezelf in de profielschets reageer dan

Ben jij die toegankelijke, inspirerende en gedreven bestuurder, dan nodigen wij je graag uit om je motivatie met CV te e-mailen naar sollicitatie@atrive.nl o.v.v. bestuurder bij Beveland Wonen. Neem voor meer informatie contact op met Gerrit van Vegchel (06 52 67 01 12). Atrivé ondersteunt de Raad van Commissarissen van Beveland Wonen bij de werving en selectie van de bestuurder.

De bezoldiging valt binnen de Wet Normering Topinkomens en is afhankelijk van achtergrond en werkervaring. Een geschiktheidsonderzoek/assessment is onderdeel van de sollicitatieprocedure. De benoeming van de bestuurder van Beveland Wonen vindt plaats conform de richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

De sluitingstermijn is 5 februari 2023. De oriënterende gesprekken zijn gepland op 10 februari 2023 bij Atrivé in Utrecht.