Directeur vastgoed

Over Beveland Wonen

Beveland Wonen verhuurt en beheert circa 11.000 woningen in Zeeland in de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal. De corporatie is robuust en heeft een stevige positie in Zeeland op het terrein van sociale huisvesting. Circa 120 medewerkers zetten zich dagelijks in om huurders en woningzoekenden te ondersteunen en bij te dragen aan een thuis in een prettige woonomgeving.

Verduurzaming van het bezit, betaalbaarheid van het wonen en bieden van beschikbare woningen zijn belangrijke uitdagingen. Beveland Wonen heeft vanaf begin 2022 een nieuw ondernemingsplan ‘Met hart voor de klant’, hierin zijn de ambities en de strategie van Beveland Wonen voor de periode 2022-2025 beschreven:

  • Betaalbare woonlasten en doelmatig verduurzamen
  • Inspelen op de woningbehoefte van de toekomst en huisvesting van kwetsbare groepen
  • Leefbare wijken en kernen en een betrokken dienstverlening dicht bij de huurder
  • Organisatie en samenwerking met andere organisaties verder tot bloei laten komen en presteren naar vermogen.
Over de organisatie

Op het gebied van vastgoed heeft Beveland Wonen de komende jaren een grote opgave. Zowel in het realiseren van nieuwbouwwoningen als in het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. De voorbereiding hiervan is gestart en moet leiden tot daadwerkelijk te realiseren plannen en het behalen van resultaten.

De huidige conjunctuur helpt daar niet bij. Capaciteit is schaars en kosten zijn hoog. Toch wordt van Beveland Wonen verwacht dat doelstellingen worden gerealiseerd. Om nieuwbouw op een betaalbare manier te realiseren wordt veelal gebruik gemaakt van conceptuele woningbouw, maar ook maatwerk is soms nodig. Voor de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad richt Beveland Wonen zich op het creëren van partnerships met onderhoudsbedrijven om samen een efficiënt en effectief proces van verduurzaming op te stellen.

Beveland Wonen stuurt met vertrouwen. Dit betekent dat het management zich focust op het faciliteren en coachen van medewerkers.

Verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie. Tezamen met een complexe omgeving (wet- en regelgeving, huurderscommunicatie, conjunctuur, professionaliteit) geeft dit de uitdaging aan de directeur vastgoed om hier sturing aan te geven.

Wie ben jij?

Als directeur vastgoed ben je op basis van je ervaring snel in staat zelfstandig aan de slag te gaan. Je bent vernieuwend en hebt kennis van innovatieve ontwikkelingen in de bouw, zowel op het gebied van duurzaamheid als energie en circulariteit. Je bent gericht op samenwerking en in staat intern en extern mensen mee te nemen. Je hanteert een coachende stijl van leidinggeven waarbij je medewerkers weet te inspireren en in hun kracht weet te zetten.

Je bent in staat om verschillende perspectieven integraal te wegen, waarbij het belang van de huurders altijd voorop staat. Je hebt een duidelijke visie hoe de meeste volkshuisvestelijke impact gemaakt kan worden en je kan die visie duidelijk overbrengen aan externe partners. Mocht het nodig zijn, dan overtuig je hen en durf je moeilijke besluiten te nemen, met een goed gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen.

Als directeur heb je een positief kritische grondhouding en breng je met een creatieve en innovatieve blik vernieuwing. Je bent een sparringpartner voor de medewerkers binnen de afdeling en gaat uit van hun professionaliteit. Je houdt een goede balans tussen denken en doen en bent in staat om de samenhang tussen de teams te brengen. Voor de medewerkers van de teams ben je zichtbaar, toegankelijk en benaderbaar. Je bent mensgericht, transparant en communiceert duidelijk, waarbij je de zaken benoemt zoals ze zijn. Je weet gevoelige zaken met humor bespreekbaar te maken en voert een constructieve dialoog.

Reactie en procedure

Ben jij die ervaren directeur met kennis van vastgoed en duurzaamheid en weet je de uitdagende (vastgoed) opgave van Beveland Wonen te realiseren? Dan nodigen wij je graag uit om te reageren. Stuur je brief met cv aan ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Miranda Been, telefoon (035) 5430088, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref. nr. 59053.

Kijk voor meer informatie op erly.nl voor de gehele profielschets.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van je gegevens gewaarborgd.