Lid Raad van Commissarissen

Wij zijn Beveland Wonen. Samen verhuren we meer dan 11.000 betaalbare woningen in de Zeeuwse gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal. Als woningcorporatie maken wij graag het verschil. Een woning is namelijk meer dan een dak boven iemands hoofd. Onze 120 medewerkers zorgen voor comfort, duurzaamheid en een veilige leefomgeving. Dat bereiken we door sociaal te zijn én daadkrachtig. Maar we blijven ook nuchter, we zijn tenslotte Zeeuwen.

Samen met onze samenwerkingspartners zorgen we voor goede en betaalbare woningen in een prettige buurt. Er ligt een ambitieus ondernemingsplan voor de komende 4 jaar. Geformuleerde doelen liggen in de betaalbaarheid, verduurzaming, inspelen op de woningbehoefte van de toekomst en natuurlijk leefbare wijken en kernen en huisvesting van kwetsbare doelgroepen.

Voor de Raad van Commissarissen van Beveland Wonen, bestaande uit vijf personen, is Atrivé per 1 juli 2023 op zoek naar een mensgerichte toezichthouder op voordracht van de huurdersvereniging met kennis van wonen, zorg, welzijn met een breed maatschappelijk netwerk en inzicht in de leefwereld van huurders.

Lid van de Raad Commissarissen

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:

• Beschikt over kennis op het terrein van wonen/zorg/welzijn op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

• Bestuurlijke ervaring heeft met vraagstukken op het terrein van wonen/zorg/welzijn en het oppakken van complexe vraagstukken in een samenwerkingsverband van organisaties.

• Bereid is om met de huurdersvereniging te praten over de ontwikkelingen in de organisatie en de zienswijze van de huurdersvereniging op het algemeen beleid van Beveland Wonen.

• In staat is om in de oordeelvorming en besluitvorming het belang van huurders te benoemen en te bewaken dat in de besluitvorming op redelijke wijze rekening wordt gehouden met de belangen van huurders zonder op te treden als de belangenbehartiger van de huurders.
De volledige profielschets met meer informatie over Beveland Wonen, de positie van leden van de Raad van Commissarissen en het persoonlijke profiel kunt u HIER downloaden.

 

Reactie en procedure

Bent u die enthousiaste toezichthouder met kennis van wonen, zorg en welzijn, die een breed maatschappelijk netwerk meebrengt? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan:
Atrivé t.a.v. Gerrit van Vegchel (06 52 67 01 12) via sollicitatie@atrive.nl / o.v.v. lid RvC bij Beveland Wonen.

De benoeming van het nieuwe lid voor de Raad van Commissarissen van Beveland Wonen vindt plaats conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

Benoeming van het lid voor de Raad van Commissarissen vindt plaats na een bindende voordracht van de huurdersvereniging de Bevelanden (www.dehvdb.nl). De huurdersvereniging de Bevelanden is nauw betrokken bij de werving van de nieuw te benoemen Commissaris.

De gesprekken

De sluitingstermijn is 15 januari 2023. De oriënterende gesprekken zijn gepland in week 4 bij Atrivé in Utrecht op donderdag 26 januari 2023. De selectiegesprekken vinden plaats bij Beveland Wonen in Goes op donderdag 2 februari 2023 en de tweede gespreksronde op dinsdagmiddag 14 februari 2023.